Logo Wild Jungle

Polityka prywatności to dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej http://www.wildjungle.pl

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z polityką prywatności, możesz skontaktować się ze mną wysyłając mi wiadomość na maila hello@wildjungle.pl

Administrator danych osobowych

Administratorem jest Gloria Budzińska. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail hello@wildjungle.pl

§1 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
 3. RODO przyznaje Użytkownikowi następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik wyraził taką zgodę.
 4. Administrator gwarantuje Użytkownikowi poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Podanie danych przez Użytkownika jest zawszedobrowolne.
 5. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, czyli podmioty, z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług.
  1. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  2. UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera.
 6. Wszystkie podmioty, którym powierzane jest przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

§2 Cele i czynności przetwarzania

 1. Newsletter
  1. Użytkownik zapisując się do newslettera, przekazuje Administratorowi swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
  2. Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
  3. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych Użytkownika z bazy.
  4. Użytkownik w każdej chwili może sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 2. Komentarze
  1. Użytkownik dodając komentarz na blogu wypełnia formularz w systemie komentowania Disqus. Użytkownik musi podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.
 3. Kontakt e-mailowy
  1. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Użytkownik w sposób naturalny przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
  2. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  3. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze Strony Użytkownika.

§3 Pliki cookies i inne technologie śledzące

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
 2. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich.
 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 5. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Zgoda na temat stosowania plików cookies wyświetlana jest Użytkownikowi podczas pierwszej wizyty na Stronie. 

Inne technologie śledzące

 1. Google Analytics
  1. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizowane są, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Stron internetowych.
  2. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze Strony przez Użytkownika. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
  3. Z uwagi na aktywowaną przez Administratora anonimizację adresu IP, adres IP Użytkownika jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
  4. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
  5. Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Niego ze Strony internetowej Administratora przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  6. W ramach Google Analytics Administrator zbiera również dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu Strony, Użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie takich danych, czy nie.
  7. Jeżeli Użytkownik jest zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, może zapoznać się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 2. Facebook Pixel
  1. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierowane są do Użytkownika reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizowane są, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
  2. W celu kierowania reklam do Użytkownika spersonalizowanych pod kątem Jego zachowań w witrynie Administratora, Administrator zaimplementował w ramach swoich Stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z witryny przez Użytkownika w zakresie przeglądanych Stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
  3. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają Administratorowi na identyfikację Użytkownika. Administrator wie jedynie, jakie działania zostały podjęte przez Użytkownikach w ramach Strony. Administrator informuje jednak Użytkownika, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez Niego z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są zależne od Administratora. Użytkownik może szukać informacji na temat tych działań bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Użytkownik może zarządzać ustawieniami prywatności z poziomu swojego konta na Facebooku.
  4. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
  5. Użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora w Jego przypadku z Pixela Facebooka w ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu Strony.
 3. Narzędzia społecznościowe
  1. Na Stronach internetowych Administratora używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.
  2. Wyświetlając Stronę internetową www.wildjungle.pl, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze Stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Stronę Administratora, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
  3. Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie Administratora do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym.
  4. Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
  5. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
  6. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na Stronie internetowej Administratora bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na Stronie musi wylogować się z tego serwisu. Może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na Stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Swojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
 4. YouTube
  1. Administrator osadza na Stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTub. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli Użytkownik nie godzi się na ich załadowanie, powinien powstrzymać się przed odtwarzaniem wideo.
  2. Odtwarzając wideo, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego aktualnie zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przesyłana przez przeglądarkę Użytkownika bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
  3. Jeśli Użytkownik zalogował się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na Stronie Administratora do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych Usługodawców.
  4. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na Stronie internetowej Administratora bezpośrednio do profilu Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na Stronie Użytkownik musi wylogować się z tego serwisu. Użytkownik może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na Stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla swojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
  5. Użytkownik może zapoznać się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

§4 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§5 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach internetowych Usługodawcy komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w Polityce Prywatności.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości swojej strony internetowej, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do swojej strony internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.